Smwddis

Fan hyn cewch weld ein amrywiaeth o smwddis iach, blasus a lliwgar.

IMG_3173.jpg

Croeso i 

Smwddis Swig 

Amdanom ni...

Smwddis Swig ydi cwmni smwddis newydd o Gaernarfon, Gogledd Cymru. 

 

Dani'n ymfalchio mewn gallu darparu smwddis iach a blasus gyda nifer o wahanol flasau sydd llawn maeth. Mae'r smwddis wastad yn cael ei wneud yn ffres a dani'n bwriadu gwerthu o fan symudol o Pasg 2021 ymlaen

Dilynwch ni ar ein siwrna wrth i ni drawsnewid fan arferol i fan smwddi. Byddem yn rhyddhau gwahanol cynhyrchion newydd wrth fynd ymlaen ac yn cael hwyl bob tro ar ein taith. Dani methu disgwyl gweld chi, ond am wan, arhoswch yn saff.

lime.png
IMG_0463.JPG
IMG_0470_edited.jpg
IMG_0191.JPG

Ein Stori

Cliciwch fan hyn i ddarllen ein stori ac i wybod mwy amdanom.

Nwyddau

*I DDOD YN FUAN*

Blog Swig

*I DDOD YN FAUN*

lime.png

Lle mae'r fan?

(i ddod yn fuan)

Yn fama cewch weld pryd a lle yn union fydd y fan. Rydym wrthi'n gweithio ar y fan gyda'r gobaith o fod ar y lon o Pasg 2021 ymlaen. Cofiwch ddilyn ni ar ein siwrna wrth i ni drawsnewid fan arferol i fan symudol smwddis a cofiwch yrru negas os gennych unrhyw awgrymiad o lle dylia ni fynd a'r fan. 

Cysylltwch â Swig

Oes gennych chi gwestiwn? Rydym eisiau clywed gennych chi!

Diolch am anfon eich neges!