top of page

Helo, fy enw i ydi tom a fi yw perchenog swig smwddis. Arôl gweithio am hafaU dilynol yn AMERICA, SYLWAIS BOD SIOPIAU SMWDDIS YN BOBLOGAIDD IAWN YN Y WLAD. Ers hynny, dwi wastad wedi breuddwydio am sefydlu fy nghwmni smwddis fy hun yma yng Ngogledd cymru.

Ymlaen i 2020 ac o dan amgylchiadau covid-19 yn anffodus ni allWn ddychwelyd i AMERICA. fODD BYNNAG, RHODDODD HYN Y CYFLE I MI DDECHRAU GWIREDDU FY MREUDDWYD O DDECHRAU BUSNES SMWDDIS FY HUN. GYDA CHYMORTH "LLWYDDO'N LLEOL 2050" LLWYDDAIS I GYFLAWNI HYN, A THROS YR HAF HWNNW DATBLYGAIS YR ENW, BRAND A CHYNNYRCH

AR DDIWEDD HAF 2020, CYNHALIWYD TREIAL LLE GWNES I SMWDDIS O FY NGHARTREF A'U DANFON O GWMPAS ARDAL CAERNARFON. YN 2021, SEFYDLWYD FAN SMWDDI UNIGRYW IAWN GENNYM AC RYDYM WEDI BOD YN GWERTHU OHONI ERS HYNNY WRTH DRAFEILIO I SAFLEOEDD GODIDOG GOGLEDD CYMRU.  

 

DIOLCH, Tom.

bottom of page