top of page

Smwddis Swig

Mae smwddis SWIG yn cael eu gwneud gan ddefnyddio'r ffrwythau, llysiau a sudd gorau yn unig gyda blasau melys rhyfeddol.

 

Edrychwch am ein FAN mewn gwyliau a digwyddiadau ledled y wlad. Rydyn ni'n gwneud ein smwddis yn y fan a'r lle fel eich bod chi'n cael y profiad smwddi mwyaf ffres, mwyaf blasus posib.

ARCHEBU EIN FAN SMWDDIS

Archebwch lle i ni. Yn 2024, byddwn yn mynd i lawer o wahanol ardaloedd yn gwerthu smwddis o'n fan. Gall y diwrnodau fod yn unrhyw beth o Wyliau Bwyd, Gwyliau Cerddoriaeth, Digwyddiadau Chwaraeon, Marchnadoedd, Llogi Preifat, digwyddiadau Corfforaethol, ymweliadau Ysgol a mwy.

 

Os hoffech chi archebu’r SWIG SMOOTHIES FAN ar gyfer eich digwyddiad, CYSYLLTWCH Â NI A byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

gwyrdd 2.jpg

Nid oes PLANed B

Rydym wedi gweithio gyda sefydliadau sydd yn pwysleisio'r pwysigrwydd o fod yn wyrdd. Dim ond un blaned sydd gennym a felly dylem ymdrechu i gymryd gofal ohoni y gorau a medrwn.

bottom of page